Atrakcje

Kościół

Kościół powstał najprawdopodobniej przed wojną 30-letnią (1618- 1648). Został on wzniesiony z kamienia polnego i częściowo cegły. W trakcie przebudowy wyburzono część zachodnią, nad którą nadbudowano wieżę wspartą na dwóch ośmiobocznych filarach, wtapiając ją tym sposobem w korpus kościoła. Przebudowano dach na dwuspadowy, załamany od wschodu, kryty dachówką. Wschodni szczyt został zamknięty trójbocznie. Przy północnowschodnim narożniku dobudowano zakrystię, z której przebito wejście do kościoła. Przy ścianie południowej powstała przybudówka z emporą i przedsionkiem, pod którym znajduje się krypta grobowa.

W latach 1735-1737 przeprowadzono prace nad ukończeniem wieży. Wyższe kondygnacje wieży zbudowano z drewna i zamknięto czterospadowym dachem. Na jego szczycie umieszczono wiatrowskaz w formie stylizowanej paszczy smoka, a na chorągiewce umieszczono herb i inicjały: OGVW (Otto Georg v. Wiedebach) oraz datę: 1736. Ponownie wieża została przebudowana w 1863 roku, kiedy to drewniane kondygnacje dzwonnicy zastąpiono murem pruskim, z zewnątrz obitym deskami oraz zwieńczono ją ośmioboczną latarnią nakrytą cebulastym hełmem.

Wnętrze kościoła jest halowe, tynkowane, z płaskim stropem podpartym dwoma rzędami drewnianych, wielokątnych filarów. Ceglaną posadzkę zastąpiono płytkami lastriko, a południową emporę zamurowano. Pod nią znajduje się kamienna tablica epitafijna poświęcona siedmiorgu dzieciom Ottona Georga v. Wiedebacha i Urszuli Magdaleny v. Briesen, zmarłych w latach 1698-1706.

Przy północnej ścianie, na ceglanej podmurówce stoi drewniana kazalnica z 1742 roku – jeden z głównych elementów wyposażenia starego kościoła. Jej korpus zdobiony jest płycinami i liściastymi girlandami. Na płycinach barierki schodów oraz na drzwiach namalowano sceny przedstawiające 4 ewangelistów, Mojżesza i Dobrego Pasterza. W starym ołtarzu przy ścianie północnej, między dwiema drewnianymi i marmurowymi kolumnami centralne miejsce zajmował obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, po bokach, na konsolach stały dwie figury: Mojżesza i Jana Ewangelisty. W zwieńczeniu ołtarza przedstawiono kulę ziemską z głowami aniołków wśród chmur oraz koronowaną Trójcę Świętą.

Obecnie kościół służy mieszkańcom Jabłonic i okolicznych wsi. Tuż obok niego powstała drewniana kapliczka. W 2008 roku przeprowadzono remont dachu kościoła, wymieniono dachówkę oraz przeprowadzono remont części drewnianej wieży. W 2012 roku odnowiono elewacje świątyni i wykonano "punktowe" odwodnienie kościoła.


Szlaki turystyczne

Przez Jabłoniec przebiega zielony szlak rowerowy : Żary-Gubin długości 76,5 km. Na jego trasie znajduje się wiele atrakcyjnych zabytków i miejsc wartych obejrzenia.

Ponadto w ramach projektu "Zapraszamy turystów do Jabłońca" powstał przy świetlicy PARKING TURYSTYCZNY. To miejsce odpoczynku wśród zieleni dla turystów pieszych i rowerowych wraz z tablicami edukacyjnymi.